Hopp til innhold

Vår spesiallagde premium løsning som fungerer til alle plattformer. (for Google og Teams kunder)

Bakgrunn

Kunde bruker i dag MS Teams som primærplattform for sin videokommunikasjon og møtevirksomhet. De ønsker å få laget til gode møterom hvor det skal være mulig å koble seg til videomøter uavhengig av hva slags møteplattform de er invitert til (Teams, Zoom, Google Meet, Pexip m.fl.). I tillegg ønsker de seg at dette skal kunne gjøres gjennom at det kun er “en grønn knapp” å trykke på et touchpanel i rommet for å koble seg til møtet. 

Overordnet løsning

For å få til ønsket løsning vil vi anbefale at det installeres standardbaserte videokonferanse systemer i møterommene. Disse må knyttes opp mot en tjeneste(Pexip) og vil da kunne kommunisere mot alle standardbasert videotjenester-/plattformer i hele verden. 


Videre vil man trenge en installasjon av en SW-løsning fra Pexip som heter “One Touch Join. Dette er en løsning som kommuniserer både med videosystemene og kundens kalender-/booking løsning. Denne vil da sikre at videosystemet får beskjed om “hva slags” møte det er invitert til, og således forberede systemet til å ringe til “riktig møte” når brukeren er klar til å trykke på den grønne knappen. Dette gir betraktelig mindre rom for brukerfeil. Dette er ikke noe man trenger, men noe vi anbefaler, da det vil gi en meget sømløs opplevelse til videomøtene dine. 


I tillegg til dette vil vi også anbefale en “gateway-tjeneste” for kundens MS Teams løsning dersom dere ikke har dette i dag. Denne anbefaler vi også levert av Pexip (Med en slik “gateway” kan kunden åpne for at standardbaserte videosystemer, og ikke bare Teams rom, kan være med i deres Teams møter. 

KJØP  |  BOOK DEMO  |  Kontakt salg

Nærmere beskrivelse av løsning

  1. Videosystem i møterommene

Vi vil anbefale Poly Studio systemer til møterommene. Disse har faktisk 4 ulike modus og er sånn sett veldig fleksible dersom en skulle ønske å endre løsning/oppsett en gang i fremtiden. De 4 modusene er Poly SIP (Pexip), MS Teams, Zoom eller ren USB for tilkobling av egen PC. Denne kommer i 3 varianter, avhengig av størrelse på rommet. Når systemet er satt opp med en SIP (Pexip), er det faktisk også mulig å koble til videomøte med egen laptop også. Altså den åpner for "BYOD" funksjonalitet (

  1. Grønn knapp (One Touch Join) fra Pexip:

For at videosystemene skal “få” den grønne knappen når man inviterer et møterom til et videomøte må man etablere en «self-hosted» server på kundens nett (i sky eller on-prem). Dette for å opprettholde sikkerhet for kundens møter. Alle møteinvitasjoner og møtedetaljer vil eies av kunde og aldri gå via Pexip sine skytjenester. Denne serveren må også kunne kommunisere med videosystemene som kan være bak en brannmur(må isåfall ha vpn). Serveren består av to (eller flere komponenter dersom man ønsker redundans) virtual appliance som kan installeres på valgfri hypervisor.


Serveren som blir installert støtter flere typer standard møter, og kan tilpasses for alle typer møteinvitasjoner som har informasjon om hvordan man ringer inn med standardbasert videokonferanse. 


Det er i utgangspunktet ikke noe begrensning på One Touch Join(OTJ) på hva slags møter man kan koble til. Det som begrenser er invitasjonen, altså hva de i andre enden har mulighet for. "Invitasjonen/andre enden" må støtte «interop» som CVI for Teams, G-Meet gateway for Google meet, Zoom må ha H.323/ Sip interop osv. OTJ kan til og med ha custom syntax for møter som ikke er standard. Hvis dere ønsker en nærmere forklaring så deltar gjerne Pexip/vi på et videomøte om dette (for å sikre at det ikke er noe misforståelser, og at alle fordeler og begrensninger blir belyst). 


Plattformen vil ellers støtte alle typer møter (som for eksempel Webex, Pexip, Poly(com), Bluejeans, Skype for Business osv.) ut av boksen med grønn knapp, presentasjonsdeling osv.

  1. “Gateway tjeneste”

Som nevnt over har ikke alle de store møtetjenestene som standard mulighet for å invitere “hvemsomhelst” inn i sine møter. Teams er Teams på en måte. Det samme gjelder eksempelvis Google Meet. Pexip har derfor jobbet tett med både Microsoft og Google for å sørge for at andre kan delta i deres møter. Dette betyr at de har laget interop løsning slik at andre (standardbasert video - sip/H.323) kan delta i et Teams eller Meet møte. Selve møtet er da hostet på Teams eller Meet. For å få til dette må man kjøpe en egen lisens for dette. Denne er basert på antall samtidige samtaler man ønsker skal kunne delta i Teams eller Hangouts møter. Dette vil da gjøre det mulig for deres eller andres videosystemer å delta sømløst i Teams møter. 

Den samme tjenesten kan kjøpes for Google om det er noe som brukes hos kunden.